Hofteledsdysplasi

Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

Hunde med status D eller E må ikke anvendes i avl.

Øjensygdomme hos collie og andre hyrdehunde

CEA (Collie Eye Anomali)

Collie Eye Anomali er en arvelig sygdom i nethinde og senehinde, der forekommer hos alle collie racer.

CEA er ikke fremadskridende, dvs status bliver ikke forværret med alderen.
CEA optræder i to former:

1. Chorio Retinal Dysplasi
2. Colobom

CRD

Chorio Retinal Dysplasi kan give anledning til nedsættelse af synet, men langt de fleste hunde har ingen synsproblemer og får det heller ikke som følge af CRD senere i livet, da sygdommen som skrevet ovenfor ikke er fremadskridende..

Colobom

En mere omfattende fejludvikling af senehinden, hvor der mangler dele af senehinden og derfor opstår der et ”brok” hvorigennem nethinde og blodkar presses ud.
 
Man taler om et delvist eller totalt synsnervebrok, og sygdommen kan give anledning til mere alvorlige komplikationer, blødninger i øjet, nethindeløsning og blindhed.

DKK´s øjen-krav

Hvalpe kan ikke registreres i DKK, medmindre begge forældre er undersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge for CEA.

Første undersøgelse skal være foretaget inden første parring.
Det optimale tidspunkt for undersøgelse er i hvalpens 7.- 9. leveuge. Attestation for CEA gælder for livstid.

BEMÆRK: Denne restriktion er indført den 1. januar 2006 og gælder for alle hunde i racen.
Restriktionen er tidsbegrænset i 5 år.

Arvelighed

De nyere svenske undersøgelser peger på, at sygdommene nedarves med en polygenetisk arvegang.
Det betyder, at flere gener er involveret i sygdommen, ligesom det er kendt fra andre sygdomme, f.eks. hofteledsdysplasi (HD).

Behandling

Der findes ingen behandling.

Bekæmpelse

Avlsmæssigt anbefales i dag, at der principielt avles med de ”bedste” dyr.
Der bør ikke avles med hunde der har colobom, nethindeløsning eller blødning i øjet.
Ved avl med hunde med CRD bør man tilstræbe avl på individer, der kun har sygdommen i let grad. 

 
 

Ivermectinfølsomhed

MDR1.
 
MDR1 er en gen-defekt, som rammer collies og collierelatereder racer og er meget udbredt i disse racer.

Rundt om hjernen ligger der en blodbariere, som blokerer for de giftstoffer der er i den medicin vi bruger til vores hunde. 
Hvis blodbarrieren ikke er "intakt", trænger giftstofferne igennem til hjernen og gør hunden syg på kortere eller længere sigt, i væste fald kan det slå hunden ihjel.

Noget af den medicin vi bruger til vores hunde ved f.eks bedøvelse, loppe- og midebekæmpelse og midler mod diarre der indeholder imodium, kan collier og andre hyrdehunde ikke tåle.
Heldigvis findes der andet medicin de tåler uden problemer, så MDR1 defekten giver meget sjældent problemer i praksis, da dyrlægen ordinerer anden medicin.

Der kan foretages en gen-test - hvor hunden er ivermektinfølsom, i fald den har to mutationer i dens kopier af MDR1.

MDR1 inddeles i 3 grader:

 +/+ ( helt fri),
 +/- ( bærer af genet men ikke ramt)
 -/-( hunden har gen-defekten).

Hunde der er testet -/- bør ikke bruges i avl.

Dansk Collie Klub

Her er et link til collieklubbens hjemmeside, hvor man kan læse mere om de racerelaterede sygdomme hos collien, men generelt kan siges, at collien som regel er en sund race.

http://collie.dk/DK/Collien/Sundhed.aspx

  

... og her er et link til racestandarden for langhåret collie.


http://www.dkk.dk/xdoc/120/156-Collie_langhret.pdf